Čo by ste mali vedieť:

 Rozloha:                              

 • 41863 km2

 

Ostrovy patriace Holandsku:

 • Západofrízske ostrovy (Texel, Vieland, Terschelling, Ameland,)

 • ostrovy pri pobreží provincie Frízsko a Groningen

 • na juhu Zeeuwse a Zwidhollandse eiladen

 • Holandské Antilyostrov

 • Aruba.

 

Podnebie:

 • Podnebie je prímorské s teplými letami (16,5°C v júni) a miernymi zimami (2°C v decembri). Vo vnútrozemí je aj chladnejšie.

 

Vodstvo:

 • Celé územie sa nachádza v delte troch veľkých riek Rýn, Maas a Schelde.

 

 

Pôdy:

 • Poľnohospodárska pôda: 53,9%

 • Lesy 9%

 • Ostatné 37,1%

 

 

Obyvateľstvo:                                                                                      

 • 16 miliónov obyvateľov

 • hustota zaľudnenia: 382 ľ/km2 (najvyššia v Európe)                                  

 • prirodzený prírastok: 0,5%                                                                    

 • stredná dĺžka života:                                                                          

 •                         - muži 74 rokov
                          - ženy 81 rokov

 • etnické zloženie:

 •                         - Holanďania 95,3%
                          - Turci 1,4%
                          - Maročania 1,1%
                          - Nemci 0,3%
                          - ostatní 1,9%

   

   

Nerastné suroviny:

 • uhlie, provincia Linburg

 • kamenná soľ, Hengel a Delfzjil

 • zemný plyn, Severné more = najväčší producent na svete

 

Priemysel:        

 • podniky s najväčším obratom:

                        - Shell - ropa
                        - Unilever - potraviny a chémia
                        - Philips - elektronika
                        - Akzo - chémia

 

 • najdôležitejšie odvetvia sú:

                     - strojárstvo - výroba elektroniky, lietadiel a lodí

                     - petrochémia

                     - textilný
                     
- hutnícky - výroba ocele